Privacyverklaring website publiekeaandelenmonitor.nl

Publiekeaandelenmonitor.nl is een website van The Boston Consulting Group B.V. (BCG), Deloitte Financial Advisory B.V. (DFA) en Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. (PRDF), hierna gezamenlijk te noemen PAM.

PAM hecht belang aan de bescherming van uw privacy. De via deze website van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

Wettelijke grondslag en doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

De wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens betreft artikel 6, eerste lid, sub f, AVG. PAM heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Het verwerken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor:

  1. de verbetering van onze website
  2. marketingdoeleinden

Cookies

Om bezoeken aan publiekeaandelenmonitor.nl te optimaliseren houden wij anonieme bezoekersstatistieken bij. Hiervoor worden cookies gebruikt. U kunt in de instellingen aangeven of u deze cookies wilt toestaan. U hoeft dit slechts eenmalig aan te geven (tot wanneer u uw tijdelijke bestanden wist).

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. De daarmee verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens. Wij anonimiseren alle IP-adressen. Er zijn 3 soorten cookies:

Noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Een voorbeeld is de voorkeur die iemand aangeeft over het wel of niet accepteren van cookies. Deze cookies worden niet gedeeld met derden. De wettelijke grondslag voor het verwerken van de noodzakelijke cookies is het gerechtvaardigd belang van PAM bij de verbetering van haar website (artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f, AVG).

Analysecookies

Deze worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren waardoor wij de site kunnen optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor het hulpprogramma Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. PAM heeft de instellingen en het gebruik van Google Analytics overeenkomstig de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens (de Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van 6 maart 2018) beperkt tot een minimum. PAM heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. In aanvulling hierop maakt PAM gebruik van Anonymize IP, waardoor voorafgaand aan de verzending van het IP-adres aan Google het laatste octet van het IP-adres wordt gepseudonimiseerd. Tot slot heeft PAM de optie om nadere gegeven met Google te delen uitgezet en maakt PAM geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Deze verwerking van analysecookies is gebaseerd op het gerechtvaardigd commerciële belang van PAM bij het verbeteren van haar website (artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f, AVG).

Social Media Plugins

Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst, zoals Twitter, LinkedIn en YouTube (Google). Deze cookies maken het mogelijk berichten direct te delen op deze sociale media. Wij hebben geen invloed op hoe Twitter, LinkedIn en YouTube (Google) omgaan met de verkregen informatie. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy statements van Twitter, LinkedIn en Google.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden maximaal twee jaar bewaard.

Uw persoonsgegevens en derden

Door ons ingezette en in opdracht van ons werkzame dienstverleners (zogenaamde verwerkers, zie art. 4, achtste lid, AVG) kunnen persoonsgegevens ontvangen. We maken gebruik van ict-dienstverleners als verwerkers, waaronder de host van de website van de PAM (Yourhosting B.V.) en een online marketing platform voor mailings (MailChimp) . Ook Google treedt op als verwerker voor zover het gaat om het beperkt verwerken van uw IP-adres ten behoeve van Google Analytics.

PAM deelt uw persoonsgegevens in beginsel niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden. Dit is slechts anders indien PAM een activiteit organiseert met een andere partij. In dat geval worden de relevante contactgegevens alleen gedeeld voor zover dat nodig is voor het organiseren van die activiteit.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

PAM heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

Uw rechten

U hebt het recht PAM te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan contact@publiekeaandelenmonitor.nl.

Contactgegevens FG

Onze functionarissen voor gegevensbescherming zijn te bereiken via de volgende contactgegevens:

Tim Gillhaus - tim.gillhaus@pelsrijcken.nl
Olga Bakker - obakker@deloitte.nl
Data Protection Office - DataProtectionOffice@bcg.com

Wijzigingen in deze privacyverklaring

PAM behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen en adviseert u daarom regelmatig dit gedeelte van de website te controleren.

Vragen

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website van PAM kunt u contact opnemen via contact@publiekeaandelenmonitor.nl.

Den Haag, 7 juni 2021

Privacyverklaring Website